Biografi

Geir Hegerstrøm-musikalsk biografi


Født 20.april 1954 i Oslo

Eldste sønn av Helge og Grete Hegerstrøm, 3 søsken, Heidi, Dag og Trond.
Flyttet med familien til Moss i 1961 og hadde sin oppvekst og skolegang der med folkeskole, realskole og gymnas.

Startet tidlig med musikalske aktiviteter i Moss. Begynte å spille trekkspill som 9-åring og kom med i William Andersons trekkspillskole og orkester. Her fikk han grunnleggende praktisk og teoretisk musikkopplæring.

Fra 15-års-alderen var det klassisk gitarspill og skriving av egne sanger og viser som stod i fokus. Som 17-åring ble han med i Moss Ten Sing, og startet ganske fort med å skrive musikk for kor og orkester der.

I 1974 ble hans første større musikkverk framført i Moss kirke, en musikal basert på Jobs bok i Det gamle testamentet. Det førte til en videre satsing på sang og musikk i årene som fulgte. 

Startet høsten 1974 studier, først på Menighetsfakultet og året etter på Institutt for musikkvitenskap ved Universitet i Oslo. Her studerte han klassisk gitarspill med Jan Danielsen og seinere Geir-Otto Nilsson, og komposisjon og arrangering med Sigvald Tveit.

I 1975 ble to av hans første sanger publisert i viseboken «Fra et åpent hjerte», redigert av Kristin Solli Schøien og vennen Øystein Franck-Nielsen. Samme år ble han invitert til å lage et eget TV-program for barn for NRK sammen med Grete Salomonsen.

I 1976 ble det et nytt TV-program for NRK, denne gangen et adventsprogram med egne og andres sanger. Samme år ble visemessen «Tid» framført i regi av Forum Experimentale i Bogstadveien kapell.

I 1979 blir den første LP-platen for barn utgitt, i samarbeid med Grete Salomonsen. Her dukker de første barnesangene opp, som etter hvert skulle finne veien inn i sangbøker og salmebøker for barn. TV-program for NRK med noen av disse sangene ble det også i 1982 med tittel «Hvor bor Gud?».

I 1982 avslutter han studiene på Universitet i Oslo som cand.philol. og blir samme år tilsatt som Ten Sing sekretær i Norges KFUK-KFUM på landsbasis. Det fører med seg reising over hele Norge og samtidig en ny kreativ periode med nye sanger og ny musikk som blir utgitt i KFUM-KFUKs notebank. Fra denne tiden kom sanger som «Aldri alene» og «Baluba» som etter hvert kom med i sangboken «Treklang».

I 1985 blir han tilsatt i kulturavdelingen i NRK, radio hvor han blant annet lager radioserien «Kveldstanker» sammen med organisten og vennen Håkon Dahl. Til disse programmene som bestod av bibeltekster, lyrikk og musikk begynner han også å komponere solostykker og duetter for klassisk gitar, i samarbeid med gitarist og tidligere lærer Geir- Otto Nilsson. Både solostykkene og duettene ble ganske fort populære for klassiske gitarister, og var ofte å høre på NRK radio på slutten av 1980-tallet.

I 1986 vier han seg igjen til musikalskriving, en stor musikal som blir urframført i Oslo konserthus november 1986 med tittel «Apostlenes gærninger». Handlingen en moderne versjon i ungdomsklubbmiljø, basert på fortellinger i boken «Apostlenes gjerninger» i Det nye testamentet. En rekke Ten Sing kor rundt Oslo medvirker sammen med solister og orkester, og forestillingen blir spilt flere steder på Østlandet og en framføring i Stockholm.

I 1986 blir han tilsatt som hovedlærer i musikk ved Rønningen folkehøgskole i Oslo. Her starter han sammen med kollegene Arne Hiorth og dramatikeren Thor Rummelhoff skriving av årlige musikalproduksjoner som framføres på Det norske teatret i Oslo og forestillinger rundt om i landet. Musikalene som ble skrevet her var «Nattergalen» (1988), basert på H.C.Andersen eventyr,«Barabbas» (1989), basert på Per Lagerkvists roman, «Poverello»(1990) om Frans av Assisi, «Izibongo» (1992) om pionermisjonæren Hans Schreuder og «Rigoberta»(1994) om nobelprisvinneren Rigoberta Menchu.I 1994 blir han tilsatt som kateket i Grefsen kirke. Her skriver han katekismemusikalen «En ledetråd for livet» med tekst av Vidar Kristensen, som framføres med konfirmantene i Grefsen kirke. Han skriver også barnemusikalen «Bileams esel» med tekst av Eyvind Skeie for barnekor.
I 1995 kommer sangheftet «Lovsang og Baluba» med 32 barnesanger til bruk i kirke, skole og barnekor. Her er det mange svært populære sanger som blir ofte sunget av barn.

I 1998 blir han tilsatt ved IKO, Kirkelig pedagogisk senter, og ganske raskt involvert i musikkproduksjon for IKO-Forlaget. Her utgis «Absolutt himmelsk»(1999), salmer for konfirmanter, «Betlehem 2000»(1999),moderne julemusikal og bok/musikal for barn «Kaja Kanin og Børre Bever» (2002) med tekst av Eyvind Skeie.

I 2001 starter samarbeidet med Tore Thomassen, en duo som kaller seg «2 i spann» som gir ut 2 album: «2 i spann»(2001) og «Mest fest» (2003), sanger fra disse albumene er blitt svært mye brukt i kirke, skole og barnehage.

I 2005 kommer soloalbumet «Lever her nå» ut med mange nye sanger for barn som også blir svært populære.

Han slutter som ansatt ved IKO i 2008, men fortsetter å produsere musikk for IKO-Forlaget i årene som kommer: «Takk, gode Gud, for alle ting» (2008), «Gynge lite grann»(2009), den første babysangplata som etter hvert får Den norske gullplaten med 25.000 solgte ex.

I 2010 skriver han musikalen «Den bortkomne sønnen» for ungdom sammen med Erlend Fagertun. Den gis ut i en svært vakker CD-utgave. Så produserer han CDer for 4-års-bøkene og 6-års-bøkene «Alle synger glede», «Alle synger Lyset» og «Alle synger Takk» (2012).

I 2013 kommer hans første album for voksne ut «Pusterom», som markerer et skifte i målgruppe fra en rekke år med skriving og produksjon av sanger for barn. Han starter eget  plateselskap «GudBedreREcords» som nå utgir hans produksjoner.

I 2015 kommer samlealbumet «Et bittelite frø» ut, en samling med hans beste sanger for barn gjennom mange år. Tittelsangen «Bittelite frø» er blitt en signatursang for ham, og spres nå ut over hele Skandinavia med oversettelser til svensk og dansk. Den kommer inn i mange sangbøker og barnesalmebøker og i Norsk Salmebok 2013 med tittelen «Alt det minste som Gud skapte».

I 2017 kommer så et helt nytt album ut for voksne «År for år» med mange nye sanger og instrumentaler.
Se egen oversikt over utgivelser av Geir Hegerstrøms sanger og musikk og hvor det kan bestilles.

Mange av sangene og en del av musikken er lagt ut på strømmetjenestene Spotify og Tidal.